Μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Χίου για την Ημέρα Φιλελληνισμού & Διεθνούς Αλληλεγγύης