Μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία