Μετέωροι οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων