"Μετατρέπουν τα νησιά του Αιγαίου σε μόνιμους χώρους εγκλωβισμού"