Μεταφορικό Ισοδύναμο: Άνοιξε η διαδικασία κατάθεσης παραστατικών για το κόστος μεταφοράς των νησιωτικών επιχειρήσεων