Μεταφορά βρέφους με αναπνευστική δυσχέρεια από τη Χίο με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας