Μειωμένο εισιτήριο σε μαθητές, καθηγητές, σπουδαστές στο Αστικό ΚΤΕΛ