Με περισσότερους επιβάτες θα ταξιδεύουν τα πλοία - Αυξάνεται η πληρότητα