Με κλεμμένη μοτοσικλέτα τριγύριζε στην πόλη της Χίου και συνελήφθη