Μαζί με Συμμαχία Αξιών για τα Α.μεΑ. και η Λαϊκή Συσπείρωση