Μας πήραν τα μέτρα... θα τους αφήσουμε και να μας θάψουν;;;