"Λειτουργία λατομείων στο Βόρειο Αιγαίο. Μια ανοιχτή πληγή για τα νησιά μας"