"ΛΑΘΡΑ;": «ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ... Η ΠΟΛΙΣ ΚΟΙΜΑΤΑΙ!»