ΛΑΣ στο Β. Αιγαίο - Yποψήφιοι για την Περιφερειακή Ενότητα Χίου