ΛΑΣ: Προσλήψεις από τον δήμο - Στο καλάθι των αχρήστων η πολιτική ηθική