ΛΑ.Ε. για ΣΥΡΙΖΑ Χίου: «Καταλαβαίνουν τι γιορτάζουν;»