Κυκλοφοριακά μέτρα κατά τον Αύγουστο στο λιμάνι της Χίου