Κρίση, Πρόσφυγες, ιμπεριαλιστικός πόλεμος: Ποιος τα γεννά και τα αναπαράγει;