Κώστας Τριαντάφυλλος για αεροδρόμιο Χίου και πρόταση για μελέτη μετατόπισης του δρόμου