Κοπή Καμένων Δέντρων – Καθαρισμός Ρέματος στον Αγ. Γιώργη Συκούση (Φωτογραφίες)