Κωμωδία που χρήζει ψυχιατρικής μελέτης από την ΠΕΚΕΒ