Κώμη, Κυριακή μεσημέρι στην καρδιά της τουριστικής σεζόν