Κοινωφελής εργασία: Αναρτήθηκαν τα τελικά αποτελέσματα για 220 προσλήψεις στο Δήμο Χίου