Κλειστός την Κυριακή κεντρικός δρόμος της πόλης λόγω έργων