Κλειστό για μια εβδομάδα τμήμα της Περιφερειακής Οδού Χίου - Βολισσού