Κλείνει για 5 ημέρες ο δημοτικός χώρος στάθμευσης στην Αγία Φωτιά