Κέντρο Πρόληψης Χίου: Απολογισμός Δράσεων εξαμήνου