Το «Κέντρο Παιδιού και Εφήβου» γιορτάζει τα 20 χρόνια λειτουργίας του