Καθιστική διαμαρτυρία Σύρων προσφύγων στην πλατεία Βουνακίου