«Καθημερινά» και «Αυγό» - Στις 9 Ιουλίου στο «Μ. Τσάκος»