Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη γιατροί στον Οίκο Ναύτη Χίου