Καθαρίζουν το επαρχιακό οδικό Δίκυτο της Βορειοδυτικής Χίου (Φωτογραφίες)