Κατάργηση του ενός ευρώ στους έντυπους λογαριασμούς της ΔΕΗ