Κανένας χωρίς στέγη, ηλεκτρικό ρεύμα ή νερό στο νησί μας