Καμιά ιδιωτικοποίηση του τομέα καθαριότητας του Δήμου Χίου