Κακοτεχνίες στη νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου καταγγέλλει ο ΣΕΣΝΟΧ