Ηurriyet: Στη Σμύρνη πωλούν σωσίβια σε μετανάστες για το πέρασμα στην Ελλάδα