Ημερίδα στο πλαίσιο του Προγράμματος «e-Shipping» στη Λεμεσό