Ημερίδα με θέμα: «Υδατικοί Πόροι της Χίου – Διαχείριση»