Ημερίδα: Ευκαιρίες ανάπτυξης των νησιών του Βορείου Αιγαίου στην εποχή της κρίσης