Ημερίδα ενημέρωσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων