Ημερίδα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Χίου με θέμα " Η επίδραση της όρασης στο σχολικό περιβάλλον και η μαθησιακή διαδικασία"