Ιατρικός Σύλλογος Χίου: Κινδυνεύουν από το κάπνισμα, την παχυσαρκία, τα τροχαία και όχι από τον μετανάστη δίπλα τους