Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Εκτός ο Μουσουρούλης. Αντιπρόεδρος ο Βενιζέλος.