Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου εξοπλίζει το Πυροσβεστικό Σώμα Χίου