Η μαρτυρία του μοναδικού επιζώντα από το ναυάγιο ανοικτά της Λέσβου