«Η κλειστή δομή στη “μέση του πουθενά” είναι βαρβαρότητα»