Η εορτή του Αγίου Νεκταρίου, προστάτη του Χιώτη Δασκάλου