«Η Δημοτική Αρχή Βουρνού συνεχίζει την πολιτική ιδιωτικοποιήσεων στον τομέα της ανακύκλωσης»