Χριστουγεννιάτικες κατασκευές στο περίπτερο του «Εργαστηρίου» του Π.Σ.Α.μεΑ.